خبر فوری

خبر فوری

یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا

بدون شرح

یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا

پس از خواندن سرود ملی فرانسه، اعضای پارلمان اروپا در بزرگداشت یاد قربانیان حادثه حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس، یک دقیقه سکوت کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح