خبر فوری

خبر فوری

اعتراض طرفداران محیط زیست در استرالیا

بدون شرح

اعتراض طرفداران محیط زیست در استرالیا

بیش از صد نفر از طرفداران محیط زیست در اعتراض به سیاست های زیست محیطی دولت استرالیا در پارلمان این کشور در کانبرا تحصن کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح