خبر فوری

خبر فوری

بازداشت مخالفان در روز جهانی حقوق بشر در کوبا

 Comments
در حال خواندن:

بازداشت مخالفان در روز جهانی حقوق بشر در کوبا

بازداشت مخالفان در روز جهانی حقوق بشر در کوبا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

در روز جهانی حقوق بشر پلیس کوبا صد نفر از مخالفان را بازداشت کرد. دست کم شش تن از آنها در هاوانا پایتخت کوبا، در حالیکه که فریاد آزادی و زنده باد حقوق بشر سر داده بودند بازادشت شدند. مانند همیشه گروهی از هواداران دولت در تظاهرات سازماندهی شده مخالفان را به باد توهین و ناسزا گرفتند.