خبر فوری

خبر فوری

شنا در هوای سرد زمستانی

بدون شرح

شنا در هوای سرد زمستانی

حدود سی نفر در دریاچه برلین آلمان با پوشیدن لباس بابا نوئل در هوای ۶ درجه سانتیگراد شنا می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح