خبر فوری

خبر فوری

طغیان رودخانه در آرژانتین ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

بدون شرح

طغیان رودخانه در آرژانتین ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

در پی بارش باران های سیل آسا و طغیان رودخانه در آرژانتین بیش از بیست هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح