خبر فوری

خبر فوری

علامت صلح با جلیقه های نجات

بدون شرح

علامت صلح با جلیقه های نجات

گروهی از حامیان پناهجویان در جزیره لسبوس، با استفاده از جلیقه های نجاتی که پناهجویان از خود به جا گذاشته اند، علامت صلح را بر روی تپه ای درست کردند. شمار پناهجویانی که از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا می رسانند، در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح