خبر فوری

خبر فوری

ساخت قطارهای شهری جدید، افتخاری ملی برای کره شمالی

بدون شرح

ساخت قطارهای شهری جدید، افتخاری ملی برای کره شمالی

این تصاویر که خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر کرده، حرکت قطارهای شهری جدید در خطوط مترو پیونگ یانگ، پایتخت این کشور را نشان می دهد. کره شمالی تولید این قطارها را که می گوید تماما در داخل این کشور ساخته شده، افتخاری برای خود به شمار می آورد.

مطالب بیشتر از بدون شرح