خبر فوری

خبر فوری

واکنش ها به آخرین سخنرانی سالانه اوباما

 Comments
در حال خواندن:

واکنش ها به آخرین سخنرانی سالانه اوباما

واکنش ها به آخرین سخنرانی سالانه اوباما
اندازه متن Aa Aa

همزمان با سخنرانی سالانه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مورد وضعیت این کشور در شامگاه سه شنبه، بسیاری از آمریکایی ها در واشنگتن و شهرهای دیگر در بارها و رستوران ها به سخنان او گوش می دادند. این آخرین سخنرانی آقای اوباما به مناسبت آغاز سال میلادی، در پایان دور دوم ریاست جمهوری او بود.

یک شهروند آمریکایی در محله کلمبیا که اوباما در آن بیش از نود درصد رأی آورد، می گوید: «اوباما نشان داد که رئیس جمهوری با ارائه الگو، فراخواندن مردم به همراهی، همکاری، کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز واقعی بر مشکلات، مردم را رهبری می کند.»

یکی دیگر از اهالی پایتخت آمریکا می گوید: «به نظر من او بسیار اجتماعی و دوست داشتنی است. از رفتنش ناراحتم. ناراحتم از این که این دفعه آخر است.»

در عین حال، تمام آمریکایی ها با اوباما همداستان نبوده و نیستند. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی و عضو حزب جمهوریخواه می گوید:

«ایالات متحده نیاز به رهبری دارد. وقتی سیاست ما مدام در حال عقب گرد کردن است، نمی توانیم در یک وضعیت بمانیم.»

اشتفان گروبه، خبرنگار یورونیوز در واشنگتن می گوید: «این آخرین فرصت مهم برای اوباما بود تا دستاوردهای خود و چشم انداز پیش روی آمریکا را معرفی کند. او اکنون مشعل را به دست نامزد بعدی دموکرات ها یعنی هیلاری کلینتون یا بیرنی ساندرز می سپارد تا دستور کار او را پی بگیرند، دو نامزد دموکرات که قرار است همین یکشنبه با هم مناظره کنند.»

واکنش های دیگر به سخنرانی اوباما در دنیای مجازی:

Mitch McConnell, Senate majority leader
“We’re alraey looking forward to have a new president…”

Rand Paul, Presidential candidate
“A leader with a record of failure”

Nikki Haley, Governor of South Carolina
“The President has fallen “ ',i?t[n].data.cities.city.addedToMyWeather=!1:t[n].data.cities.city.addedToMyWeather=!0,c.push(t[n].data.cities.city),s.$("#"+s.weatherLocaleId).html(u)}e.$set("weather",c),a.nextTick(function(){p.default.initAirQuality()})}),i.component=e,window.addEventListener("remove-city-myweather",e.processRemoveCityMyweather)},share:function(e){$(".js-weather-embed-code-displayed-"+e).css("display","block"),$(".enw-share-btn-"+e).css("display","none")},closeShare:function(e){$(".js-weather-embed-code-displayed-"+e).css("display","none"),$(".enw-share-btn-"+e).css("display","inline-block")},addToMyWeather:function(e){var t=JSON.parse(localStorage.getItem("my-weather"));null!==t&&"undefined"!=typeof t||(t=[]);var n=e.city.id,i=t.indexOf(n);i===-1?(t.push(n),e.city.addedToMyWeather=!0):(t.splice(i,1),e.city.addedToMyWeather=!1),localStorage.setItem("my-weather",JSON.stringify(t))},processRemoveCityMyweather:function(e){for(var t=e.detail.id,n=0;nAdUnit: '+e+":
";var i=Object.keys(dfpDbg[e]);i.forEach(function(n,i){t+=''+n+':'+dfpDbg[e][n].sizes.join(" or ").replace(/,/gi,function(e){return"x"})+"
";var r=Object.keys(dfpDbg[e][n].keyValues);r.forEach(function(i,r){"locn"!==i&&"inskin_yes"!==i&&(t+=''+i+" : "+dfpDbg[e][n].keyValues[i]+"
")})})}),e.innerHTML='Euronews DFP Debug ToolsX

'+t+"
",e.style=" position: absolute;color: #fff;z-index: 10000;background: linear-gradient(to right,#003865 0,#006487 100%);padding: 10px;left: 10px;";var i=document.getElementsByTagName("body")[0];i.insertBefore(e,i.firstChild)},enAds.dbgLog=function(e){var t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:"";enAds.enableDebugLogs&&console.log(e,t)},enAds.callForceSlots=function(e){e.length&&(e.forEach(function(e){enAds.callAds(document.getElementById(e),!0)}),enAds.dbgLog(" ### PREPARE CALL FOR FORCED SLOTS : "+e.join(" - ")+" ###"),enAds.callAdsQueued())},enAds.callAdsQueued=function(){googletag.cmd.push(function(){enAds.queuedSlots.length&&(enAds.dbgLog(" ### MAKE CALL FOR FORCED SLOTS ###"),googletag.pubads().refresh(enAds.queuedSlots))})},enAds.callAds=function(){var e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]&&arguments[0],t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]&&arguments[1];e&&!t&&enAds.forcedSlotsList.includes(e.id||0)||googletag.cmd.push(function(){if(enAds.dbgLog(" ### CALL ADS ###"),e){var n=document.getElementById(e.id);if(n.classList.contains("advertising--called"))return enAds.dbgLog(" > /!\\ ABORTED (ALREADY LOADED)/!\\"),void enAds.dbgLog(" ### END CALL ADS ###");t?enAds.dbgLog(" > ADD Ad to queue (FORCED SLOT) :",e.id):enAds.dbgLog(" > Call Ad for ONE slot :",e.id);var i=googletag.pubads().getSlots();if("undefined"==typeof e.getSlotElementId){for(var r=0;r Call Ad for ALL slots :");for(var i=googletag.pubads().getSlots(),s=0;s1&&void 0!==arguments[1]&&arguments[1],n=e.id.replace(/_([0-9])*$/,"").replace(/^adzone-/,""),i=e.id.replace(/^adzone-/,""),o=e,a=r.device,l=void 0,u="";if(!(n in enAds.allSlots))return void console.error("Slot missing : "+n);if(!(enAds.isHidden(e)&&!enAds.allSlots[n].force||!enAds.isAdAvailableForThisDevice(n,a)||("mpu"===n||"halfpage"===n)&&enAds.countMpuHalfpage>enAds.data.mpuLimit)){"mpu"!==n&&"halfpage"!==n||enAds.countMpuHalfpage++;var c=enAds.getFold(n);(enAds.allSlots[n].force||"atf"==c&&!enAds.isHidden(e)&&enAds.isAdAvailableForThisDevice(n,a))&&enAds.forcedSlotsList.push(e.id);var d=window.document.getElementsByTagName("script")[0],p=window.document.createElement("script");googletag.cmd.push(function(){var r;enAds.allSlots[n].dependancy&&(p.src=enAds.allSlots[n].dependancy,p.async=!0,d.parentNode.insertBefore(p,d)),e.classList.contains("parallax")?(r=!0,l="/6458/"+enAds.siteName+"_parallax/"):(r=!1,l="/6458/"+enAds.siteName+"/"),u=l+enAds.data.adUnit;var f=googletag.defineSlot(u,enAds.getSizes(n,a,!1),"adzone-"+i).addService(googletag.pubads());for(var h in enAds.data.keyValues)f.setTargeting(h,enAds.data.keyValues[h]);f.setTargeting("inskin_yes",screen.width>=1280?"true":"false"),f.setTargeting("dfpt",s?s:"false"),f.setTargeting("posn",c),f.setTargeting("locn",i),o.getAttribute("data-ad-key")&&o.getAttribute("data-ad-key-value")&&f.setTargeting(o.getAttribute("data-ad-key"),o.getAttribute("data-ad-key-value")),o.classList.add("advertising--"+n),t&&(enAds.callAds(o),enAds.dbgLog(" ### SINGLE CALL ###"));try{"undefined"==typeof dfpDbg[u]&&(dfpDbg[u]=new Array),"undefined"==typeof dfpDbg[u][i]&&(dfpDbg[u][i]=new Array),dfpDbg[u][i].sizes=JSON.parse(JSON.stringify(enAds.getSizes(n,a,!0)));var m=f.getTargetingKeys(),g=[];m.forEach(function(e,t){g[e]=f.getTargeting(e)}),dfpDbg[u][i].keyValues=g}catch(e){console.log(e)}})}},enAds.initSlots=function(){var e,t=document.querySelectorAll("#adzone-wallpaper"),n=document.querySelectorAll(".advertising:not(.advertising--called):not(#adzone-wallpaper)"),i=(window.innerWidth,[]);enAds.domSlots=n,null!=t&&i.push.apply(i,t),i.push.apply(i,n);for(var r=(i.length,0);e=i[r];r++)enAds.addSlot(e);enAds.dbgLog("### GOOGLETAG: ALL SLOTS INITIALIZED ###")},enAds.isReadyCallAd=function(){if(enAds.dbgLog("### TRY START CALLING ADS ###"),enAds.IASPubId&&!enAds.IASReady)return void enAds.dbgLog(" > ABORTED: wait until IAS is READY");if(enAds.useGrapeshot&&!enAds.grapeshotReady)return void enAds.dbgLog(" > ABORTED: wait until GRAPESHOT is READY");if(!enAds.googleTagReady)return void enAds.dbgLog(" > ABORTED: wait until GOOGLETAG is READY");if(enAds.useGrapeshot&&enAds.grapeshotReady&&googletag.cmd.push(function(){return googletag.pubads().setTargeting("gs_cat",gs_channels)}),enAds.dbgLog(" > OK: we can now call ads"),enAds.callForceSlots(enAds.forcedSlotsList),enAds.useLazyLoading){enAds.dbgLog("### LAZY-LOADING CAN NOW START ###");var e=new CustomEvent("initAdEndedEvent",{});window.dispatchEvent(e)}else enAds.callAds()},enAds.isBot=function(){var e="(googlebot/|Googlebot-Mobile|Googlebot-Image|Google favicon|Mediapartners-Google|bingbot|slurp|java|wget|curl|Commons-HttpClient|Python-urllib|libwww|httpunit|nutch|phpcrawl|msnbot|jyxobot|FAST-WebCrawler|FAST Enterprise Crawler|biglotron|teoma|convera|seekbot|gigablast|exabot|ngbot|ia_archiver|GingerCrawler|webmon |httrack|webcrawler|grub.org|UsineNouvelleCrawler|antibot|netresearchserver|speedy|fluffy|bibnum.bnf|findlink|msrbot|panscient|yacybot|AISearchBot|IOI|ips-agent|tagoobot|MJ12bot|dotbot|woriobot|yanga|buzzbot|mlbot|yandexbot|purebot|Linguee Bot|Voyager|CyberPatrol|voilabot|baiduspider|citeseerxbot|spbot|twengabot|postrank|turnitinbot|scribdbot|page2rss|sitebot|linkdex|Adidxbot|blekkobot|ezooms|dotbot|Mail.RU_Bot|discobot|heritrix|findthatfile|europarchive.org|NerdByNature.Bot|sistrix crawler|ahrefsbot|Aboundex|domaincrawler|wbsearchbot|summify|ccbot|edisterbot|seznambot|ec2linkfinder|gslfbot|aihitbot|intelium_bot|facebookexternalhit|yeti|RetrevoPageAnalyzer|lb-spider|sogou|lssbot|careerbot|wotbox|wocbot|ichiro|DuckDuckBot|lssrocketcrawler|drupact|webcompanycrawler|acoonbot|openindexspider|gnam gnam spider|web-archive-net.com.bot|backlinkcrawler|coccoc|integromedb|content crawler spider|toplistbot|seokicks-robot|it2media-domain-crawler|ip-web-crawler.com|siteexplorer.info|elisabot|proximic|changedetection|blexbot|arabot|WeSEE:Search|niki-bot|CrystalSemanticsBot|rogerbot|360Spider|psbot|InterfaxScanBot|Lipperhey SEO Service|CC Metadata Scaper|g00g1e.net|GrapeshotCrawler|urlappendbot|brainobot|fr-crawler|binlar|SimpleCrawler|Livelapbot|Twitterbot|cXensebot|smtbot|bnf.fr_bot|A6-Indexer|ADmantX|Facebot|Twitterbot|OrangeBot|memorybot|AdvBot|MegaIndex|SemanticScholarBot|ltx71|nerdybot|xovibot|BUbiNG|Qwantify|archive.org_bot|Applebot|TweetmemeBot|crawler4j|findxbot|SemrushBot|yoozBot|lipperhey|y!j-asr|Domain Re-Animator Bot|AddThis)",t=new RegExp(e,"i");return!!t.test(navigator.userAgent)},enAds.useLazyLoading&&!function(){var t=e("in-view");window.addEventListener("initAdEndedEvent",function(e){t.offset(-150),t(".js-adzone").on("enter",function(e){return enAds.forcedSlotsList.length>0&&enAds.forcedSlotsList.includes(e.id)||enAds.isHidden(e)?void enAds.dbgLog("CANCEL Lazy Loading for ",e.id):(enAds.dbgLog("### IN-VIEW TRIGGER ### ",e.id),void enAds.callAds(e))})})}(),enAds.init(),enAds.useGrapeshot&&window.addEventListener("grapeshot-loaded",function(e){enAds.dbgLog("### GRAPESHOT: INITIALIZING ###"),enAds.grapeshotReady=!0,enAds.dbgLog("### GRAPESHOT: READY ###"),enAds.isReadyCallAd()}),enAds.IASPubId&&window.addEventListener("ias-loaded",function(e){enAds.dbgLog("### IAS: INITIALIZING ###"),googletag.cmd.push(function(){__iasPET.queue=__iasPET.queue||[],__iasPET.pubId=enAds.IASPubId;for(var e=function(e){enAds.dbgLog("### IAS: READY ###"),enAds.IASReady=!0,__iasPET.setTargetingForGPT(),enAds.isReadyCallAd()},t=googletag.pubads().getSlots(),n=[],i=0;ibody.dfp-wallpapered{background-image:none;}@media (min-width:"+r+"px) {body.dfp-wallpapered{background:"+n.backgroundColor+" url("+n.backgroundImage+") 50% 0 no-repeat;background-attachment: fixed; position:absolute;top:0;bottom:0;right:0;left:0;} #enw-main-content{margin-top:"+n.marginTop+"px;background-color:transparent!important;}#dfp-wallpaper-wrapper{position:fixed;top:0;bottom:0;right:0;left:0;}.c-breadcrumbs--scroll{background-color: white;}} @media(max-width:"+r+"px){#enw-main-content{margin-top:0!important;}} ").appendTo("head"),$("body").addClass("dfp-wallpapered"),$("#enw-main-content").addClass("row column"),$(".c-breadcrumbs--scroll").addClass("row"),$("#dfp-wallpaper-wrapper").attr("href",n.clickUrl).attr("target","_blank"), $(".js-breakingNews").hasClass("breakingNews-visible")&&$("#enw-main-content").css("margin-top",""+n.marginTop-75+"px"),$(".close-button").on("click",function(){$("#enw-main-content").css("margin-top",""+n.marginTop+"px")}),0===n.trackingPixel.indexOf("http")){var o=new Image;o.style.height="1px",o.style.height="1px",o.src=n.trackingPixel,document.body.append(o)}}else $(".adzone-wallpaper-eu").hide()},!1)},{"./dfp-config":34,"./is-mobile":35,"enquire.js":37,"in-view":48}],34:[function(e,t,n){"use strict";t.exports={leaderboard:{sizes:{desktop:[[728,90],[970,90],[970,250]],mobile:[[320,50]]},hasAtf:!0,force:!1},parallax:{sizes:{desktop:[[1,1],[728,90],[970,90],[970,250]],tablet:[[1,1],[728,90],[970,90],[970,250]]},hasAtf:!1,force:!1},wallpaper:{sizes:{desktop:[[1,1]]},hasAtf:!1,force:!0},outstream:{sizes:{desktop:[[1,2]],tablet:[[1,2]],mobile:[[1,2]]},hasAtf:!1,force:!1,dependancy:"//cdn.teads.tv/media/format.js"},sharethrough:{sizes:{desktop:[[2,1]],tablet:[[2,1]],mobile:[[2,1]]},hasAtf:!1,force:!0,dependancy:"//native.sharethrough.com/assets/sfp.js"},mpu:{sizes:{desktop:[[300,250]],tablet:[[300,250]],mobile:[[300,250]]},hasAtf:!0,force:!1},halfpage:{sizes:{desktop:[[300,250],[300,600]],tablet:[[300,250]],mobile:[[300,250]]},hasAtf:!0,force:!1},top_sponsor:{sizes:{desktop:[[300,100],[380,100]],tablet:[[300,100],[380,100]],mobile:[[300,100],[380,100]]},hasAtf:!0,force:!0},custom:{sizes:{desktop:[[3,1]],tablet:[[3,1]],mobile:[[3,1]]},hasAtf:!1,force:!0},oop:{sizes:{desktop:[[4,1]],mobile:[[4,1]],tablet:[[4,1]]},hasAtf:!1,force:!0}}},{}],35:[function(e,t,n){"use strict";t.exports=function(e){var t={any:!0,phone:!1,tablet:!1,device:"desktop"};return e.register("screen and (min-width: 1280px)",{match:function(){t={any:!1,phone:!1,tablet:!1,device:"desktop"}}}),e.register("screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1279px)",{match:function(){t={any:!1,phone:!1,tablet:!0,device:"tablet"}}}),e.register("screen and (max-width: 767px)",{match:function(){t={any:!1,phone:!0,tablet:!1,device:"mobile"}}}),t}},{}],36:[function(e,t,n){!function(){function e(e){var t=Array.isArray(e)?{label:e[0],value:e[1]}:"object"==typeof e&&"label"in e&&"value"in e?e:{label:e,value:e};this.label=t.label||t.value,this.value=t.value}function n(e,t,n){for(var i in t){var r=t[i],o=e.input.getAttribute("data-"+i.toLowerCase());"number"==typeof r?e[i]=parseInt(o):r===!1?e[i]=null!==o:r instanceof Function?e[i]=null:e[i]=o,e[i]||0===e[i]||(e[i]=i in n?n[i]:r)}}function i(e,t){return"string"==typeof e?(t||document).querySelector(e):e||null}function r(e,t){return s.call((t||document).querySelectorAll(e))}function o(){r("input.awesomplete").forEach(function(e){new a(e)})}var a=function(e,t){var r=this;this.input=i(e),this.input.setAttribute("autocomplete","off"),this.input.setAttribute("aria-autocomplete","list"),t=t||{},n(this,{minChars:2,maxItems:10,autoFirst:!1,data:a.DATA,filter:a.FILTER_CONTAINS,sort:a.SORT_BYLENGTH,item:a.ITEM,replace:a.REPLACE},t),this.index=-1,this.container=i.create("div",{className:"awesomplete",around:e}),this.ul=i.create("ul",{hidden:"hidden",inside:this.container}),this.status=i.create("span",{className:"visually-hidden",role:"status","aria-live":"assertive","aria-relevant":"additions",inside:this.container}),i.bind(this.input,{input:this.evaluate.bind(this),blur:this.close.bind(this,{reason:"blur"}),keydown:function(e){var t=e.keyCode;r.opened&&(13===t&&r.selected?(e.preventDefault(),r.select()):27===t?r.close({reason:"esc"}):38!==t&&40!==t||(e.preventDefault(),r[38===t?"previous":"next"]()))}}),i.bind(this.input.form,{submit:this.close.bind(this,{reason:"submit"})}),i.bind(this.ul,{mousedown:function(e){var t=e.target;if(t!==this){for(;t&&!/li/i.test(t.nodeName);)t=t.parentNode;t&&0===e.button&&(e.preventDefault(),r.select(t,e.target))}}}),this.input.hasAttribute("list")?(this.list="#"+this.input.getAttribute("list"),this.input.removeAttribute("list")):this.list=this.input.getAttribute("data-list")||t.list||[],a.all.push(this)};a.prototype={set list(e){if(Array.isArray(e))this._list=e;else if("string"==typeof e&&e.indexOf(",")>-1)this._list=e.split(/\s*,\s*/);else if(e=i(e),e&&e.children){var t=[];s.apply(e.children).forEach(function(e){if(!e.disabled){var n=e.textContent.trim(),i=e.value||n,r=e.label||n;""!==i&&t.push({label:r,value:i})}}),this._list=t}document.activeElement===this.input&&this.evaluate()},get selected(){return this.index>-1},get opened(){return!this.ul.hasAttribute("hidden")},close:function(e){this.opened&&(this.ul.setAttribute("hidden",""),this.index=-1,i.fire(this.input,"awesomplete-close",e||{}))},open:function(){this.ul.removeAttribute("hidden"),this.autoFirst&&this.index===-1&&this.goto(0),i.fire(this.input,"awesomplete-open")},next:function(){var e=this.ul.children.length;this.goto(this.index-1&&t.length>0&&(t[e].setAttribute("aria-selected","true"),this.status.textContent=t[e].textContent,i.fire(this.input,"awesomplete-highlight",{text:this.suggestions[this.index]}))},select:function(e,t){if(e?this.index=i.siblingIndex(e):e=this.ul.children[this.index],e){var n=this.suggestions[this.index],r=i.fire(this.input,"awesomplete-select",{text:n,origin:t||e});r&&(this.replace(n),this.close({reason:"select"}),i.fire(this.input,"awesomplete-selectcomplete",{text:n}))}},evaluate:function(){var t=this,n=this.input.value;n.length>=this.minChars&&this._list.length>0?(this.index=-1,this.ul.innerHTML="",this.suggestions=this._list.map(function(i){return new e(t.data(i,n))}).filter(function(e){return t.filter(e,n)}).sort(this.sort).slice(0,this.maxItems),this.suggestions.forEach(function(e){t.ul.appendChild(t.item(e,n))}),0===this.ul.children.length?this.close({reason:"nomatches"}):this.open()):this.close({reason:"nomatches"})}},a.all=[],a.FILTER_CONTAINS=function(e,t){return RegExp(i.regExpEscape(t.trim()),"i").test(e)},a.FILTER_STARTSWITH=function(e,t){return RegExp("^"+i.regExpEscape(t.trim()),"i").test(e)},a.SORT_BYLENGTH=function(e,t){return e.length!==t.length?e.length-t.length:e$&");return i.create("li",{innerHTML:n,"aria-selected":"false"})},a.REPLACE=function(e){this.input.value=e.value},a.DATA=function(e){return e},Object.defineProperty(e.prototype=Object.create(String.prototype),"length",{get:function(){return this.label.length}}),e.prototype.toString=e.prototype.valueOf=function(){return""+this.label};var s=Array.prototype.slice;return i.create=function(e,t){var n=document.createElement(e);for(var r in t){var o=t[r];if("inside"===r)i(o).appendChild(n);else if("around"===r){var a=i(o);a.parentNode.insertBefore(n,a),n.appendChild(a)}else r in n?n[r]=o:n.setAttribute(r,o)}return n},i.bind=function(e,t){if(e)for(var n in t){var i=t[n];n.split(/\s+/).forEach(function(t){e.addEventListener(t,i)})}},i.fire=function(e,t,n){var i=document.createEvent("HTMLEvents");i.initEvent(t,!0,!0);for(var r in n)i[r]=n[r];return e.dispatchEvent(i)},i.regExpEscape=function(e){return e.replace(/[-\\^$*+?.()|[\]{}]/g,"\\$&")},i.siblingIndex=function(e){for(var t=0;e=e.previousElementSibling;t++);return t},"undefined"!=typeof Document&&("loading"!==document.readyState?o():document.addEventListener("DOMContentLoaded",o)),a.$=i,a.$$=r,"undefined"!=typeof self&&(self.Awesomplete=a),"object"==typeof t&&t.exports&&(t.exports=a),a}()},{}],37:[function(e,t,n){!function(e,n,i){var r=window.matchMedia;"undefined"!=typeof t&&t.exports?t.exports=i(r):"function"==typeof define&&define.amd?define(function(){return n[e]=i(r)}):n[e]=i(r)}("enquire",this,function(e){"use strict";function t(e,t){var n,i=0,r=e.length;for(i;i1?n[1].trim():""}return void 0===e.prototype?e.constructor.name:e.prototype.constructor.name}function n(e){return!!/true/.test(e)||!/false/.test(e)&&(isNaN(1*e)?e:parseFloat(e))}function i(e){return e.replace(/([a-z])([A-Z])/g,"$1-$2").toLowerCase()}var r="6.2.4",o={version:r,_plugins:{},_uuids:[],rtl:function(){return"rtl"===e("html").attr("dir")},plugin:function(e,n){var r=n||t(e),o=i(r);this._plugins[o]=this[r]=e},registerPlugin:function(e,n){var r=n?i(n):t(e.constructor).toLowerCase();e.uuid=this.GetYoDigits(6,r),e.$element.attr("data-"+r)||e.$element.attr("data-"+r,e.uuid),e.$element.data("zfPlugin")||e.$element.data("zfPlugin",e),e.$element.trigger("init.zf."+r),this._uuids.push(e.uuid)},unregisterPlugin:function(e){var n=i(t(e.$element.data("zfPlugin").constructor));this._uuids.splice(this._uuids.indexOf(e.uuid),1),e.$element.removeAttr("data-"+n).removeData("zfPlugin").trigger("destroyed.zf."+n);for(var r in e)e[r]=null},reInit:function(t){var n=t instanceof e;try{if(n)t.each(function(){e(this).data("zfPlugin")._init()});else{var r=typeof t,o=this,a={object:function(t){t.forEach(function(t){t=i(t),e("[data-"+t+"]").foundation("_init")})},string:function(){t=i(t),e("[data-"+t+"]").foundation("_init")},undefined:function(){this.object(Object.keys(o._plugins))}};a[r](t)}}catch(e){console.error(e)}finally{return t}},GetYoDigits:function(e,t){return e=e||6,Math.round(Math.pow(36,e+1)-Math.random()*Math.pow(36,e)).toString(36).slice(1)+(t?"-"+t:"")},reflow:function(t,i){"undefined"==typeof i?i=Object.keys(this._plugins):"string"==typeof i&&(i=[i]);var r=this;e.each(i,function(i,o){var a=r._plugins[o],s=e(t).find("[data-"+o+"]").addBack("[data-"+o+"]");s.each(function(){var t=e(this),i={};if(t.data("zfPlugin"))return void console.warn("Tried to initialize "+o+" on an element that already has a Foundation plugin.");if(t.attr("data-options")){t.attr("data-options").split(";").forEach(function(e,t){var r=e.split(":").map(function(e){return e.trim()});r[0]&&(i[r[0]]=n(r[1]))})}try{t.data("zfPlugin",new a(e(this),i))}catch(e){console.error(e)}finally{return}})})},getFnName:t,transitionend:function(e){var t,n={transition:"transitionend",WebkitTransition:"webkitTransitionEnd",MozTransition:"transitionend",OTransition:"otransitionend"},i=document.createElement("div");for(var r in n)"undefined"!=typeof i.style[r]&&(t=n[r]);return t?t:(t=setTimeout(function(){e.triggerHandler("transitionend",[e])},1),"transitionend")}};o.util={throttle:function(e,t){var n=null;return function(){var i=this,r=arguments;null===n&&(n=setTimeout(function(){e.apply(i,r),n=null},t))}}};var a=function(n){var i=typeof n,r=e("meta.foundation-mq"),a=e(".no-js");if(r.length||e('').appendTo(document.head),a.length&&a.removeClass("no-js"),"undefined"===i)o.MediaQuery._init(),o.reflow(this);else{if("string"!==i)throw new TypeError("We're sorry, "+i+" is not a valid parameter. You must use a string representing the method you wish to invoke.");var s=Array.prototype.slice.call(arguments,1),l=this.data("zfPlugin");if(void 0===l||void 0===l[n])throw new ReferenceError("We're sorry, '"+n+"' is not an available method for "+(l?t(l):"this element")+".");1===this.length?l[n].apply(l,s):this.each(function(t,i){l[n].apply(e(i).data("zfPlugin"),s)})}return this};window.Foundation=o,e.fn.foundation=a,function(){Date.now&&window.Date.now||(window.Date.now=Date.now=function(){return(new Date).getTime()});for(var e=["webkit","moz"],t=0;t-1,s=a?t.$tabs:o.siblings("li").add(o);s.each(function(t){if(e(this).is(o))return i=s.eq(t-1),void(r=s.eq(t+1))});var l=function(){o.is(":last-child")||(r.children("a:first").focus(),n.preventDefault())},u=function(){i.children("a:first").focus(),n.preventDefault()},c=function(){var e=o.children("ul.is-dropdown-submenu");e.length&&(t._show(e),o.find("li > a:first").focus(),n.preventDefault())},d=function(){var e=o.parent("ul").parent("li");e.children("a:first").focus(),t._hide(e),n.preventDefault()},p={open:c,close:function(){t._hide(t.$element),t.$menuItems.find("a:first").focus(),n.preventDefault()},handled:function(){n.stopImmediatePropagation()}};a?t._isVertical()?Foundation.rtl()?e.extend(p,{down:l,up:u,next:d,previous:c}):e.extend(p,{down:l,up:u,next:c,previous:d}):Foundation.rtl()?e.extend(p,{next:u,previous:l,down:c,up:d}):e.extend(p,{next:l,previous:u,down:c,up:d}):Foundation.rtl()?e.extend(p,{next:d,previous:c,down:l,up:u}):e.extend(p,{next:c,previous:d,down:l,up:u}),Foundation.Keyboard.handleKey(n,"DropdownMenu",p)})}},{key:"_addBodyHandler",value:function(){var t=e(document.body),n=this;t.off("mouseup.zf.dropdownmenu touchend.zf.dropdownmenu").on("mouseup.zf.dropdownmenu touchend.zf.dropdownmenu",function(e){var i=n.$element.find(e.target);i.length||(n._hide(),t.off("mouseup.zf.dropdownmenu touchend.zf.dropdownmenu"))})}},{key:"_show",value:function(t){var n=this.$tabs.index(this.$tabs.filter(function(n,i){return e(i).find(t).length>0})),i=t.parent("li.is-dropdown-submenu-parent").siblings("li.is-dropdown-submenu-parent");this._hide(i,n),t.css("visibility","hidden").addClass("js-dropdown-active").attr({"aria-hidden":!1}).parent("li.is-dropdown-submenu-parent").addClass("is-active").attr({"aria-expanded":!0});var r=Foundation.Box.ImNotTouchingYou(t,null,!0);if(!r){var o="left"===this.options.alignment?"-right":"-left",a=t.parent(".is-dropdown-submenu-parent");a.removeClass("opens"+o).addClass("opens-"+this.options.alignment),r=Foundation.Box.ImNotTouchingYou(t,null,!0),r||a.removeClass("opens-"+this.options.alignment).addClass("opens-inner"),this.changed=!0}t.css("visibility",""),this.options.closeOnClick&&this._addBodyHandler(),this.$element.trigger("show.zf.dropdownmenu",[t])}},{key:"_hide",value:function(e,t){var n;n=e&&e.length?e:void 0!==t?this.$tabs.not(function(e,n){return e===t}):this.$element;var i=n.hasClass("is-active")||n.find(".is-active").length>0;if(i){if(n.find("li.is-active").add(n).attr({"aria-expanded":!1,"data-is-click":!1}).removeClass("is-active"),n.find("ul.js-dropdown-active").attr({"aria-hidden":!0}).removeClass("js-dropdown-active"),this.changed||n.find("opens-inner").length){var r="left"===this.options.alignment?"right":"left";n.find("li.is-dropdown-submenu-parent").add(n).removeClass("opens-inner opens-"+this.options.alignment).addClass("opens-"+r),this.changed=!1}this.$element.trigger("hide.zf.dropdownmenu",[n])}}},{key:"destroy",value:function(){this.$menuItems.off(".zf.dropdownmenu").removeAttr("data-is-click").removeClass("is-right-arrow is-left-arrow is-down-arrow opens-right opens-left opens-inner"),e(document.body).off(".zf.dropdownmenu"),Foundation.Nest.Burn(this.$element,"dropdown"),Foundation.unregisterPlugin(this)}}]),t}();t.defaults={disableHover:!1,autoclose:!0,hoverDelay:50,clickOpen:!1,closingTime:500,alignment:"left",closeOnClick:!0,closeOnClickInside:!0,verticalClass:"vertical",rightClass:"align-right",forceFollow:!0},Foundation.plugin(t,"DropdownMenu")}(jQuery)},{}],42:[function(e,t,n){"use strict";function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var r=function(){function e(e,t){for(var n=0;n

"],col:[2,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
