خبر فوری

خبر فوری

شیرجه در برف برای یافتن غذا

بدون شرح

شیرجه در برف برای یافتن غذا

در فصل زمستان بسیاری از حیوانات در استونی برای یافتن غذا با مشکل مواجه می شوند ولی این سنجاب راه حل مناسبی یافته است. او آموخته که برای تامین غذایش به داخل برفی که زمین را پوشانده شیرجه بزند.

مطالب بیشتر از بدون شرح