خبر فوری

خبر فوری

فوران آتشفشان در مکزیک

بدون شرح

فوران آتشفشان در مکزیک

لحظه فوق العاده فوران آتشفشان در کولیما مکزیک. ستون بلندی از دود و خاکستر به آسمان می رود.

مطالب بیشتر از بدون شرح