خبر فوری

خبر فوری

مریلین مونروها با آب تنی به جنگ سرطان می روند

بدون شرح

مریلین مونروها با آب تنی به جنگ سرطان می روند

صدها زن که خودشان را به شکل مریلین مونرو (هنرپیشه هالیوود) در آورده بودند، با آب تنی در آبهای آدلاید در استرالیا خبرساز شدند. این مسابقه شنا با هدف کمک به مؤسسه ای برگزار شد که به تحقیقات در زمینه درمان سرطان اختصاص دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح