خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات مجازی در کره جنوبی

بدون شرح

تظاهرات مجازی در کره جنوبی

سازمان عفو بین الملل در کره جنوبی با استفاده از فنآوری هولوگرام یا تمام نگاری٬ تظاهراتی مجازی و سه بعدی را در یکی از میادین اصلی سئول٬ پایتخت کره جنوبی٬ پخش کرد. این سازمان حقوق بشری با این اقدام خواستار احترام به قانون آزادی گردهمایی و تجمعات عمومی شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح