خبر فوری

خبر فوری

تصاویری از پناهجویان گرفتار در مرز یونان

بدون شرح

تصاویری از پناهجویان گرفتار در مرز یونان

حدود ۱۴ هزار پناهجو در منطقه ایدومنی در مرز مقدونیه در انتظار ورود به خاک این کشور به سر می برند و می گویند، هیچ کس به فکر ما و شرایطی که در آن بسر می بریم نیست و اینجا گرفتار شده ایم.

مطالب بیشتر از بدون شرح