خبر فوری

خبر فوری

تصاویر نادر از شفق شمالی در ایرلند

بدون شرح

تصاویر نادر از شفق شمالی در ایرلند

یک رصدگر خوش شانس که شاهد پدیده نادر شفق شمالی بود، حرکت رنگ ها و ابرها در این منظره بر فراز قصر کینبین واقع در شهرستان انتریم در ایرلند شمالی را ثبت کرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح