خبر فوری

خبر فوری

رژه پرنس ویلیام در مراسم رژه روز سنت پاتریک

بدون شرح

رژه پرنس ویلیام در مراسم رژه روز سنت پاتریک

پرنس ویلیام در رژه روز سنت پاتریک به همراه سواره نظام سربازخانه در هونسلو در غرب لندن رژه می رود. به مناسبت این روز او شبدری سبز را از کلاهش آویخت.

مطالب بیشتر از بدون شرح