خبر فوری

خبر فوری

تولد گوریل با سزارین

بدون شرح

تولد گوریل با سزارین

آفیا، نوزاد گوریلی است که ۷ هفته پیش در باغ وحش بریستول بریتانیا به دنیا آمد. این برای نخستین بار است که نوزاد گوریل به روش سزارین در این باغ وحش متولد می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح