خبر فوری

خبر فوری

تجمع گروههای چپ گرا در بروکسل در اعتراض به اسلام هراسی

بدون شرح

تجمع گروههای چپ گرا در بروکسل در اعتراض به اسلام هراسی

پلیس بلژیک روز یکشنبه تعدادی از معترضان چپ گرا را که در میدان بورس شهر بروکسل تجمع کرده بودند از محل دور کرد. این افراد در اعتراض به اسلام هراسی دست به تجمع زده بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح