خبر فوری

خبر فوری

آغاز سال تحصیلی در کره شمالی

بدون شرح

آغاز سال تحصیلی در کره شمالی

جشن آغاز سال تحصیلی در کره شمالی برگزار شد. دوره تحصیل در این کشور ۱۲ سال است.

مطالب بیشتر از بدون شرح