خبر فوری

خبر فوری

آب بازی در جشن سال نوی تایلند

بدون شرح

آب بازی در جشن سال نوی تایلند

فیلهایی که با دقت رنگ آمیزی شده اند در جریان جشن «سونگکران» که جشن سال نوی تایلندی است به روی تماشاچیان آب می ریزند. این جشنواره در آیوتایا، پایتخت پیشین تایلند برگزار شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح