خبر فوری

خبر فوری

شرکت در مسابقه دوی استقامت لندن از فضا

بدون شرح

شرکت در مسابقه دوی استقامت لندن از فضا

تیم پیک، فضانورد بریتانیایی از ایستگاه فضایی بین المللی در مسابقه دوی استقامت لندن شرکت کرد. او که در حال دویدن بر روی دستگاه تردمیل خود در ایستگاه فضایی بین المللی بود، همزمان با آغاز مسابقه دوی استقامت لندن پیامی برای رقبای خود بر روی زمین فرستاد.

مطالب بیشتر از بدون شرح