خبر فوری

خبر فوری

مسابقه ای برای پرش با خودرو

بدون شرح

مسابقه ای برای پرش با خودرو

استوارت پتمن ۲۷ ساله توانست امسال در مسابقه سالانه پرش با خودرو در جنوب انگلستان به پیروزی برسد.

مطالب بیشتر از بدون شرح