خبر فوری

خبر فوری

انتقال ال چاپو به زندانی در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا

 Comments
در حال خواندن:

انتقال ال چاپو به زندانی در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا

انتقال ال چاپو به زندانی در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

سلطان مواد مخدر مکزیک ملقب به ال چاپو که از او به عنوان بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان نام برده می شود به زندانی در سویداد خوارز شهری درنزدیکی مرز این کشور با آمریکا منتقل شد. این زندان یکی از امنیتی ترین زندان های مکزیک محسوب می شود.

ال چاپو ژوئیه سال گذشته موفق شده بود با حفر کانالی زیر دوش سلولش، از یکی از زندان های مکزیک بگریزد.