خبر فوری

خبر فوری

پیروزی مدعیان در نخستین مرحله مسابقات تنیس رم

 Comments
در حال خواندن:

پیروزی مدعیان در نخستین مرحله مسابقات تنیس رم

پیروزی مدعیان در نخستین مرحله مسابقات تنیس رم
اندازه متن Aa Aa

نخستین مرحله مسابقات تنیس مسترز رم با برتری مدعیان به پایان رسید. میلوش رائونیچ کانادایی در یک بازی نفس گیر از سد حریف ایتالیایی خود مارکو چیکیناتو گذشت. ست نخست و سوم با نتیجه مشابه ۶ بر ۴ از آن تنیس باز ۲۵ ساله کانادایی شد و ست دوم هم به مارکوی ایتالیایی رسید.

در بازی دیگر این مرحله، نیک کرگیوس از استرالیا، به راحتی رقیب ایتالیایی خود سالواتور کاروسو را به زانو درآورد. نیک ۲۱ ساله و آینده دار در ست نخست با نتیجه ۶ بر ۱ و در ست دوم هم با حساب ۶ بر ۲ به پیروزی رسید.

ریشارد گاسکه فرانسوی هم در یک بازی یک طرفه هموطنش، ژولین بینتو را از پیش رو برداشت. ست نخست با نتیجه ۶ بر ۳ به نفع ریشارد به پایان رسید. در ست دوم هم، ژولین هیچ حرفی برای گفتن نداشت و با حساب ۶ به صفر نتیجه را به حریف آماده اش واگذار کرد.