خبر فوری

خبر فوری

کپسول فضا پیمای دراگون در راه زمین

 Comments
در حال خواندن:

کپسول فضا پیمای دراگون در راه زمین

کپسول فضا پیمای دراگون در راه زمین
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کپسول باری دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس روز چهارشنبه به سمت زمین برگشت.

این کپسول حامل بیش از۱۶۷۸ کیلوگرم نتایج آزمایشگاهی و بار از ایستگاه بین المللی فضایی است.

دوسال پیش کپسول مشابهی از این نوع دچار حادثه و نابود شده بود.