خبر فوری

خبر فوری

هشت ساعت مقاومت برای ثبت رکوردی جدید

بدون شرح

هشت ساعت مقاومت برای ثبت رکوردی جدید

مائو ویدونگ، پلیس چینی توانست رکورد جدیدی را در کتاب گینس در رشته شنای سوئدی به نام خود ثبت کند. او توانست پس از هشت ساعت مقاومت، رکورد پیشین را که متعلق به جورج هود، شهروند ایالات متحده آمریکا بود بشکند.

مطالب بیشتر از بدون شرح