خبر فوری

خبر فوری

ناسا بالون با فشار هوای بالا را آزمایش کرد

بدون شرح

ناسا بالون با فشار هوای بالا را آزمایش کرد

سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا، ناسا با موفقیت یک بالون با فشار هوای بالا را آزمایش کرد. این اقدام یک گام مهم در پیشرفت دانش پرواز در نزدیکی جو زمین محسوب می شود. به گفته ناسا این بالون تا ارتفاع سی و سه کیلومتر و پانصد متری صعود می کند و می تواند تا صد روز بی وقفه در آسمان حرکت کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح