اخبار از بروکسل؛ اعطای یک وام دیگر به یونان

 نظرها
اخبار از بروکسل؛ اعطای یک وام دیگر به یونان
اندازه متن Aa Aa

وزرای دارایی منطقه پولی یورو در مورد اعطای یک وام به مبلغ یازده میلیارد یورو به یونان، گردهم آمده اند. هرچند اروپا در مجموع بروی اعطای این وام اشتراک نظر دارد، اما موضع صندوق بین المللی پول که خواهان تخفیف بازپرداخت یونان به اعتباردهندگانش است، روند کمک به یونان را دشوار کرده است.

همچنین، روز سه شنبه بروکسل، پایتخت بلژیک شاهد تظاهرات مردم علیه تغییر قوانین کار و دادن اختیارات بیشتر به کارفرما بود که در مرحله ای به خشونت و دخالت پلیس ضد اغتشاش انجامید.

اینها همه در اخبار از بروکسل….