خبر فوری

خبر فوری

غلتیدن از تپه بخاطر قالبی پنیر

بدون شرح

غلتیدن از تپه بخاطر قالبی پنیر

روستای براکوورث واقع در گلاسترشایر انگلستان هر ساله شاهد مراسمی است که ممکن است در آن آرنج و دست و پا و استخوانی شکسته شود. در این مراسم که قدمت آن به صدها سال می رسد افرادی از گوشه و کنار بریتانیا و جهان شرکت می کنند، از بالای تپه ای با شیب تند می دوند و غلت می خورند تا زودتر از دیگران به قالب پنیر دست یازند و برنده شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح