خبر فوری

خبر فوری

اعتراض فعالان صلح در نمایشگاه جنگ افزار پاریس

بدون شرح

اعتراض فعالان صلح در نمایشگاه جنگ افزار پاریس

دهها تن فعال صلح طلب، صبح روز دوشنبه، افتتاحیه یک نمایشگاه جنگ افزار در پاریس را به هم ریختند. آنها با پاشیدن رنگهای قرمز و زرد بر یک دستگاه تانک ساخت فرانسه و یک زره پوش به افزایش خشونت اعتراض کردند و خواستار صلح و پایان تولید جنگ افزارها شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح