خبر فوری

خبر فوری

نواختن پیانو در قطب

بدون شرح

نواختن پیانو در قطب

لودویکو اناودی، پیانیست مشهور، در حال اجرای قطعه ای زیبا بر روی سکویی شناور در اقیانوس منجمد شمالی. این هنرمند ایتالیایی در قالب کارزار سازمان «صلح سبز» برای حمایت از این منطقه، تنها برای اجرای این قطعه به مجمع الجزایر «اسوالبارد» نروژ سفر کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح