خبر فوری

خبر فوری

هواپیمای قاره پیمای خورشیدی در اسپانیا فرود آمد

بدون شرح

هواپیمای قاره پیمای خورشیدی در اسپانیا فرود آمد

تنها هواپیمای خورشیدی قاره پیمای جهان روز پنجشنبه پس از سفری بر فراز اقیانوس اطلس با موفقیت در جنوب اسپانیا فرود آمد. این هواپیما که ساخت سوئیس است روز دوشنبه نیویورک را ترک کرده بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح