خبر فوری

خبر فوری

تولد پانداهای دو قلو در چین

بدون شرح

تولد پانداهای دو قلو در چین

یک جفت پاندای روز دوشنبه در مرکزی تحقیقاتی در استان سیچوآن چین در سلامت کامل به دنیا آمدند. اینها نخستین پانداهای دوقلویی هستند که از آغاز سال جاری میلادی به دنیا آمده اند. هر دو ماده اند و ۱۴۴ و ۱۱۳ گرم وزن دارند.

مطالب بیشتر از بدون شرح