خبر فوری

خبر فوری

سنگاپور؛ بال های هواپیما در آتش

بدون شرح

سنگاپور؛ بال های هواپیما در آتش

هواپیمای خطوط هوایی سنگاپور پس از برخاستن از باند فرودگاه به دلیل مشکلات فنی آتش گرفت. این هواپیمای بوئینگ ناگزیر به فرود شد. تمامی ۲۲۲ مسافر و ۱۹ خدمه آن سالم هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح