خبر فوری

خبر فوری

فرودگاه استانبول، پس از انفجارها

بدون شرح

فرودگاه استانبول، پس از انفجارها

روز چهارشنبه مقامهای فرودگاه بین المللی استانبول میزان خسارتهای وارد شده به این فرودگاه را ارزیابی کردند. مهاجمان انتحاری در حمله مسلحانه به این فرودگاه مرگ دست کم چهل نفر را رقم زدند. فرودگاه آتاتورک صبح چهارشنبه کار خود را از سر گرفت.

مطالب بیشتر از بدون شرح