خبر فوری

خبر فوری

رقابت حرفه ای های شیرجه آزاد جهان در «لا روشل» فرانسه

بدون شرح

رقابت حرفه ای های شیرجه آزاد جهان در «لا روشل» فرانسه

حرفه ای های شیرجه آزاد از سراسر جهان در چهارمین مرحله از رقابت های این رشته ورزشی در سال ۲۰۱۶ در «لا روشل» واقع در غرب فرانسه گرد آمدند تا در برابر دیدگان نزدیک به هفتاد هزار تماشاچی هر آنچه را داشتند رو کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح