خبر فوری

خبر فوری

نمایش چتربازان در آسمان بلاروس

بدون شرح

نمایش چتربازان در آسمان بلاروس

در طول برپایی جشنواره مینسک، گروهی از چتربازان در آسمان این شهر با گرفتن دست های یکدیگر ستاره ای را تشکیل دادند. در این نمایش سی چترباز شرکت داشته و از هلیکوپتری در ارتفاع پنج کیلومتری بیرون پریدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح