خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات علیه موگابه در زیمبابوه

بدون شرح

تظاهرات علیه موگابه در زیمبابوه

صدها تن از شهروندان هراره، پایتخت زیمبابوه علیه دولت رابرت موگابه، رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. پلیس ضدشورش برای متفرق کردن آنان و پایان دادن به این راهپیمایی مسالمت آمیز از باتوم استفاده کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح