خبر فوری

خبر فوری

جشنواره بالن در بریتانیا

بدون شرح

جشنواره بالن در بریتانیا

بزرگترین جشنواره بالن اروپا در بریستول بریتانیا برگزار شد. در این مراسم ویژه ۲۱ بالن حضور داشتند. نزدیک به نیم میلیون نفر طی روزهای ۱۱ تا ۱۴ اوت برای بازدید از این جشنواره آمده بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح