خبر فوری

خبر فوری

پلی در شیلی شکست و قطار به رودخانه افتاد

 Comments
در حال خواندن:

پلی در شیلی شکست و قطار به رودخانه افتاد

پلی در شیلی شکست و قطار به رودخانه افتاد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
با شکسته شدن پل مخصوص خط آهن در جنوب شیلی، شش واگن قطاری باری در رودخانه تولتن افتاد. این حادثه که روز پنجشنبه در شهر پیتروفکوئن روی داد هیچ تلفات جانی در پی نداشت. آلوده شدن رودخانه توسط مواد شیمیایی درون واگن ها نگرانی عمده است اما وزارت کشور شیلی اطمینان داده است که آب رودخانه آلوده نمی شود و در نتیجه خطری هم متوجه مردم نیست.