خبر فوری

خبر فوری

حمله به ساختمان تلویزیون در شهر کراچی

بدون شرح

حمله به ساختمان تلویزیون در شهر کراچی

حمله و غارت ساختمان تلویزیون در جنوب شهر کراچی توسط هواداران جنبش متحد قومی پاکستان در شهر کراچی.

مطالب بیشتر از بدون شرح