خبر فوری

خبر فوری

گانش چترتهی

بدون شرح

گانش چترتهی

هندوها روز دوشنبه جشن یازده روزه گانش چترتهی را آغاز کردند. در طی این یازده روز خانواده های هندو به نیایش گانش، خدای دانش و آگاهی می پردازند و او را تکریم می کنند. بسیاری از دانش آموزان هندو در طول امتحانات خود به درگاه این ایزد که برطرف کننده مشکلات و موانع نیز هست، نیایش می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح