خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ نگرانی از افزایش خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا

 Comments
در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ نگرانی از افزایش خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا

اخبار از بروکسل؛ نگرانی از افزایش خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

رشد خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا و افزایش تعداد مخالفان پیوستند ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا به بانک آمریکایی گلدمن ساکس، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.