خبر فوری

خبر فوری

رکورد جهانی دومینو جام های ویسکی در دوبی شکسته شد

بدون شرح

رکورد جهانی دومینو جام های ویسکی در دوبی شکسته شد

رکورد جهانی گینس برای طولانی ترین دومینو با استفاده از ۴۵۷۸ جام ویسکی دوشنبه شب در دوبی شکسته شد. یک ردیف طولانی از جام های ویسکی در این رویداد با حرکت اولین جام به حرکت درآمد و نماینده رسمی گینس آنرا رسما به ثبت رساند.

مطالب بیشتر از بدون شرح