خبر فوری

خبر فوری

رژه همجنسگرایان در بلگراد

بدون شرح

رژه همجنسگرایان در بلگراد

صدها نفر روز یکشنبه در بلگراد، پایتخت صربستان و همزمان با حضور قابل توجه نیروهای امنیتی در رژه همجنسگرایان شرکت کردند. برای برگزاری این مراسم، نزدیک به پنج هزار نیروی پلیس از اولین ساعات بامداد در مرکز شهر مستقر شده بودند.

پیش از این بارها رژه همجنسگرایان به دلیل حمله مخالفان آنها به خشونت گراییده بود اما در روز یکشنبه هیچ حادثه خشونت آمیزی در بلگراد گزارش نشد.

مطالب بیشتر از بدون شرح