خبر فوری

خبر فوری

نمایش نقاشی های کودکان سوری در شانگهای

بدون شرح

نمایش نقاشی های کودکان سوری در شانگهای

یک سازمان غیردولتی در نمایشگاهی در چین، نقاشی های کودکان سوری را در معرض دید عموم گذاشت. هدف از این اقدام، جلب توجه عمومی به بحران پناهجویان در کشور درگیر جنگ سوریه عنوان شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح