خبر فوری

خبر فوری

فوران آتشفشان توری آلبا در کاستاریکا

 Comments
فوران آتشفشان توری آلبا در کاستاریکا
اندازه متن Aa Aa

آغاز فوران آتشفشان توری آلبای کاستاریکا مناطق بسیاری از این کشور کوچک واقع در آمریکای مرکزی را در خاکستر فرو برد.

گستردگی سطح پراکندگی خاکسترها، پرواز هواپیماها در فرودگاه بین المللی سن خوزه را مختل و سلامت شهروندان میانسال را تهدید کرد.