خبر فوری

خبر فوری

نجات۶۰۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه تنها طی یک روز

بدون شرح

نجات۶۰۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه تنها طی یک روز

گارد ساحلی ایتالیا می گوید طی عملیاتی در آبهای لیبی ۶۰۵۵ پناهجوی گرفتار را نجات داده است. در همین اجساد نه پناهجوی دیگر از آب گرفته شدند. پناهجویان عمدتا سومالیایی و اریتره ای از سواحل لیبی سوار بر قایق هایی بدون ایمنی برای زندگی بهتر عازم اروپا بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح