جشنواره گرافیتی در مکزیکوسیتی

بدون شرح

جشنواره گرافیتی در مکزیکوسیتی

جشنواره چهار روزه گرافیتی (نقاشی های دیواری) با حضور ده ها هنرمند خیابانی در مرکز مکزیکو سیتی برگزار شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح