خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات بر ضد اوبر در پرتغال

بدون شرح

تظاهرات بر ضد اوبر در پرتغال

رانندگان تاکسی در پرتغال به خیابان های لیسبون آمدند تا مخالفت خود را با شرکت های رقیب همچون اوبر و کابیفای اعلام کنند. این شرکتها شامل نرخ مالیات، برنامه آموزشی و مقررات ایمنی متفاوتی از شرکت های تاکسیرانی می شوند. در جریان این تظاهرات اعتراضی رانندگان تاکسی عبور و مرور را در پایتخت پرتغال در ساعات پررفت و آمد آن مختل کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح