خبر فوری

خبر فوری

سوگواری مردم تایلند در پی مرگ پادشاه

بدون شرح

سوگواری مردم تایلند در پی مرگ پادشاه

در پی اعلام مرگ پادشاه تایلند هزاران نفر از مردم این کشور به خیابان ها و معابد رفتند و مراسم سوگواری برگزار کردند. بسیاری از سوگواران تصاویری از پادشاه متوفی در دست داشتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح